13. joulu, 2021

Eriarvoistaminen ja pakottaminen,rokotepakko

KUULUUKO HYVINVOINTIYHTEISKUNTAAN PAKKO? EI KUULU! Uhataan palkattomuudella, jollet ota toimimatonta, vähäisellä tutkimuksella tehtyä ja mahdollisesti vakavaa haittaa aiheuttavaa rokotetta.

Eriarvoisuuden vähentäminen kuuluu hallitusohjelmaan, ei sen lisääminen. Pakottaminen kuuluu diktaruuri hallitusmuotoon ei Demokratiaan. Nyt Suomessa ollaan menossa kaikkiin mahdollisiin pakkotoimiin, rokotteilla, jotka eivät viruksiin tehoa vaan lisääväät suorastaan tartuttavuutta ja  jotka pahimmillaan saattavat aihettaa ottajaalleen vakavia terveydellisiä ongelmia. Pakotetaan ottamaan vapaaehtoinen rokote, jonka seurauksista ei Valtio tai kunta vastaa, tehdään ihmiskoetta kaikilla ihmisillä. Ei väliä, että meillä on Perustuslaki; koskemattomuussuojineen ja Ihmisoikeudet. Toimiko tämä hallitus edeltäjäänsä paremmin, kysyn minä? 

4.2.2 Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §) 

Jo­kai­sel­la on oi­keus elä­mään sekä hen­ki­lö­koh­tai­seen va­pau­teen, kos­ke­mat­to­muu­teen ja tur­val­li­suu­teen.

Ke­tään ei saa tuo­mi­ta kuo­le­maan, ki­dut­taa eikä muu­toin­kaan koh­del­la ih­mi­sar­voa louk­kaa­vas­ti.

Hen­ki­lö­koh­tai­seen kos­ke­mat­to­muu­teen ei saa puut­tua eikä va­paut­ta riis­tää mie­li­val­tai­ses­ti eikä ilman lais­sa sää­det­tyä pe­rus­tet­ta. Ran­gais­tuk­sen, joka si­säl­tää va­pau­den­me­ne­tyk­sen, mää­rää tuo­miois­tuin. Muun va­pau­den­me­ne­tyk­sen lail­li­suus voi­daan saat­taa tuo­miois­tui­men tut­kit­ta­vak­si. Va­pau­ten­sa me­net­tä­neen oi­keu­det tur­va­taan lail­la.

Nyt pakotetaan kaikki vapaaehtoiseen rokottoteeseen ja leikitään että ollaan HYVINVOINTIYHTEISTÄKUNTA. Herääkö kukaan huomaamaan että tällä on TES neuvotteluvaikutus, ei nouse palkkataso duunarilla, kun uhkaillaan ja pelotellaan viruksella, johon parhaimman suojan saisi sairastamalla, kuten flunssiiinkin ja jonka hoitoon on olemassa Ivermektiini ja sairastuminen ei ole flunssa suurempi alle 70-vuotiaalla hyväkuntoisella. Riskiryhmiille sairaudet ovat vaarallisempia aina kun hyväkuntoiselle.

  Hyvinvointiyhteiskunnassa ei ole tälläistä henkilöön kohdistuvaa pakkoa. Rokotteet ovat osoittautuneet toimimattomaksi, eivätkä suojaa miltään vakavaltakaan, ei kuolisi ketään jos suojaisi. ABSURDI väite. Jos tähän lakiin tulee heikennys on Suomen hallintomuoto muutettu diktaruuriksi. Aivan käsittämätöntä toimintaa.

Toki kun rokotteita on EU puheenjohtajan miehen firmasta ostettu Suomeen 4 miljardia joita ei tässä vuoden aikana ole valmistettu vaan monta vuotta; www.injektiopiikki.com niin Maailmanlaajuisesti sovittu linjaus tämä kaikkien rokottaminen toimimattomilla rokotteilla. 

Uusimmat kommentit

20.11 | 15:29

Säilytettävä ehdottomasti!

20.01 | 05:09

Kiitos Satu, kirjoitat tärkeää asiaa, kumpa päättäjät heräisi "ruususen unesta".Koskaan ei ole liian myöhäistä.

09.10 | 03:58

Satu, ESS 9.10.2019. Harmi, että et ole parempi kaveri Antin kanssa. Siellä isommalla tasolla on kavereista huolehdittu palkkaamalka heitä huuhaa-virkoihin kansan kustannuksella.

08.03 | 16:59

Varmasti muutos on paikallaan, tosin Kokoomus Lahdessa on isoin puolue ja jälki sen mukaista. Ensisijaisesti auttaa kun uusia valtuutettuja valitaan, se muuttaa jo ajatusmaailmaa lähtökohtaisesti.

Jaa tämä sivu