9. loka, 2020

ESS, seutuneloset ja omalähiö lähetetty 5.10.20

Alibudjetoinnin hinta

Lahdessa on vuosikaudet joka syksy säästetty Sotebudjetissa. On uskoteltu, että pitää säästää, varsinkin siitä eniten budjetista yli 50 % vievistä terveyspalveluista. On säästetty vanhustenpalveluista, vammaistenpalveluista, mielenterveyspalveluista. Lisäksi leikattu varhaiskasvatuspalveluista, lastensuojelusta ja lopetettu kaikki mitkä eivät ole lakisääteisiä palveluja. Ja miksi? päätyäksemme tähän pisteeseen, jossa jos tämä Sote-Maku, mitä en kannata tässä muodossa, nyt maaliin saataisiin, olisi kuntalaisten hoitoon annettava rahan määrä olisi yli 30 miljoonaa liian vähän. Näin ollen hoitoon pääsy olisi entistä vaikeampaa. Terveys on ihmiselle tärkein asia, ilman terveyttä, ei ole työkykyä ja ilman työkykyä ei tuloja paitsi toimeentulotuki, jollet satu olemaan lottovoittaja, jonka todennäköisyys % on aika pieni, on elämä toimeentulon turvin aikamoista.

Miksi ei vain kehitetä olemassa olevaa Sotea, mitä taivaspaikkaa tässä tavoitellaan, luodaan himmeliä toisen perään, joista mikään ei lisää kuntalaisen hoitoon pääsyä tai paranna laatua, hukkaa vain hoitoon budjetoitua rahaa koko ajan.

Päihdeongelmaiset Lahden kaduilla ilman apua ja siihen ei haluta panostaa, kyllä heilläkin on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja nuorimmasta päästä olevia pitäisi ehdottomasti pyrkiä auttamaan heti, ei siirtää hamaan tulevaan ja tietysti muitakin pitää auttaa. Kalliiksi tulee mitä pidemmälle mennään puhumattakaan jonkun elämän menettämisestä. Tutkittua tietoa: Oulun kaupungin asukkaita koskevan selvityksen mukaan sosiaali- terveydenhuollon palvelujen kalleimpia asiakasryhmiä olivat kalliisti hoidettavia somaattisia sairauksia sairastavat potilaat, vanhuspalvelujen asiakkaat, vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat, päihdepalvelujen ja päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen asiakkaat sekä lastensuojelun asiakkaat. Aika lailla juuri näiden hoidosta on tingitty jatkuvasti. Tulevat niin kalliiksi, ratkaisu on siis jättää hoitamatta.

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja on hyvin tiedossa, että hoitamatta jättäminen tulee todella kalliiksi. Puhumattakaan tarpeettomasta potilaan hyppyyttämisestä ja vähättelystä, jonka myötä terveys romahtaa täysin.

Vuosia sitten jo ihmettelin tätä säästämisvimmaa, kun ne budjetit laaditaan aina edellisen vuoden toteuman mukaisesti. Talousosaamisessa on erittäin paljon korjaamisen varaa vai onko tämä tahtotila mikä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vallitsee, jotta voidaan perustella yksityistämisen se autuus.

Yksityinen on hyvä toimija julkisen rinnalla, muttei pidä olla päättämässä verovaroista. Osakeyhtiön hallituksen päätökset ovat omistajaohjauksen tavoittamattomissa, kuten yhteisyrityksen yhtymäkokouksessa, joka on vastaava kuin yhtiökokous Oy:ssä, huomattiin, voidaan äänestää mitä tahansa ja vielä kehuskella sillä, ettei pidä sovitusta kiinni, kun sanktio on mitätön, maine vain omissa piireissä kasvaa.

Osakeyhtiölain tulkintaa noudatetaan ensisijaisesti, varsin kun omistussuhde on 51 %. Koska Oy laissa on määritelty, että Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa, niin jostainhan se sitten otetaan se voitto. Tiloista ja henkilökunnasta; saadaan säästöä, kun esim. sairaanhoitajat tekevät lääkärien töitä enenevässä määrin. Illuusio tiimistä, joka heti yhteydenoton jälkeen hoitamaan potilasta samoin kustannuksin, on vähintäänkin kyseenalainen, miksei näin ole tehty jo pitkään, jos se on näin helppoa? EI sitä ole tänä vuonna keksitty, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Ennaltaehkäisevä suunta on halvin suunta, meillä vaan enemmän hoidetaan sitä yhtä oiretta, ei ajatella ihmistä kokonaisuutena, ei ratkaise yhteisyritys sitä ongelmaa vaan tuo lisää.

Satu Lehtola, sd, Kaupunginvaltuuston varavaltuutettu

Uusimmat kommentit

20.11 | 15:29

Säilytettävä ehdottomasti!

20.01 | 05:09

Kiitos Satu, kirjoitat tärkeää asiaa, kumpa päättäjät heräisi "ruususen unesta".Koskaan ei ole liian myöhäistä.

09.10 | 03:58

Satu, ESS 9.10.2019. Harmi, että et ole parempi kaveri Antin kanssa. Siellä isommalla tasolla on kavereista huolehdittu palkkaamalka heitä huuhaa-virkoihin kansan kustannuksella.

08.03 | 16:59

Varmasti muutos on paikallaan, tosin Kokoomus Lahdessa on isoin puolue ja jälki sen mukaista. Ensisijaisesti auttaa kun uusia valtuutettuja valitaan, se muuttaa jo ajatusmaailmaa lähtökohtaisesti.

Jaa tämä sivu