3. kesä, 2018

Sote-pilotoinnit pakkosyöttöä ja aivopesua

Sotepilotointi perustuslakivaliokunnan lausunnosta kopioitua:

Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan. 

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

Minun mietteitäni asiaan;

Sote-pilotoinneilla on selkeä tarkoitus, aivopestä kansa uskomaan että tämä sote/maakunta/valinnanvapaus huuhaa on tarpeellinen yhdenvertaisten terveyspalvelujen saamiseksi. Valhetta kaikki, pilotoinnitkaan eivät ole tarpeellisia eikä yhdenvertaisuus parane näillä keinoin. Julkiset palvelut saadaan alas ajettua näillä valheilla ja se on se päätarkoitus näillä pilotoinneilla. Markkinavetoinen yhteiskunta missä jokainen vastaa itsestään, verorahat käytetään yritysten tukemiseen ja voiton tavoitteluun ei ihmisten hyväksi kuten hyvinvointiyhteiskunnassamme on tähän mennessä toimittu. Tämän hallituksen suuri suunnitelma. 

Se on vain näiden päätösten tekijöiden mielestä tullut yhtäkkiä todella kalliiksi ja onhan meillä liian kallista Suomessa. Suorastaan ylihinnoiteltua, palkkojen nousu siirtyy suoraan hintoihin ja aina korkeampana ja koska pitää sitä voittoa saada ovat hinnat jo valmiiksi korkeat, verot pitää pystyä maksamaan jne. Kierre on loputon eikä kuntalainen voita koskaan.

Mitenkään ei ole tuotu julki mitä säästöä mistään näistä muutoksista tulisi? koska säästöjä ei tule ainoastaan heikennetään entisestään jo heikompien asemaa. Mistä taasen ne ihmiset jotka asioista pyrkivät päättämään, eivät välitä vähääkään. 

Perustuslakivaliokunta on näin jo lausunut aiemmin ja edelleen on samaa mieltä, silti tämä show jatkuu, paljonko tähän mennyt jo aikaa ja rahaa, mitä olisi voinut käyttää vaikka terveyspalvelujen kehittämiseen, työllisyyden parantamiseen, koulutuksen tukemiseen. Kohteita löytyy, kun vain valitaan. Sen sijaan katselemme ja kuuntelemme näitä ihmisiä,jotka ne ketkä kävivät äänestämässä viime eduskuntavaaleissa, meille esittävät vain pysyäkseen siinä asemassa mihin ovat päässeet. 

Uusimmat kommentit

20.11 | 15:29

Säilytettävä ehdottomasti!

20.01 | 05:09

Kiitos Satu, kirjoitat tärkeää asiaa, kumpa päättäjät heräisi "ruususen unesta".Koskaan ei ole liian myöhäistä.

09.10 | 03:58

Satu, ESS 9.10.2019. Harmi, että et ole parempi kaveri Antin kanssa. Siellä isommalla tasolla on kavereista huolehdittu palkkaamalka heitä huuhaa-virkoihin kansan kustannuksella.

08.03 | 16:59

Varmasti muutos on paikallaan, tosin Kokoomus Lahdessa on isoin puolue ja jälki sen mukaista. Ensisijaisesti auttaa kun uusia valtuutettuja valitaan, se muuttaa jo ajatusmaailmaa lähtökohtaisesti.

Jaa tämä sivu